تور های استانبول

آژانس مسافرتی آرنیکاسیر

تور های استانبول

آژانس مسافرتی آرنیکاسیر

۶۰ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴آفر تور   استانبول  5 شب 6 روز  🔴

     

✈️ رفت:   10 و 11 شهریور 

🛫پرواز قشم ایر  AIRBUS َA300-600

SAAT 19:00 BE 22:00


🏨SABENA    3                    1590

🏨KAYA MADRID 3            1590

🏨PRENS  3                          1630

🏨KAYA FINDIKZADEH        1640

🏨GRAND UNAL 4               1740

🏨GRAND HILARIUM 4         1750

🏨PERA ROSE 4                 1780  

🏨TULIP CITY 4                1780

🏨MARMARAY 4                1800

🏨MY BADE SISLI 4         1800

🏨YUKSEL YENIKAPI IST 4     1810

🏨KLASS 4                       1880

🏨STYLE 4                       1880

🏨G.HALIC 4                    1900

🏨LE MIRAGE 4                1920           

🏨TULIP PERA  4             1935

🏨TITANIC BUS BAYRAMPAŞA  5     1940

🏨FERONIYA 4                1970

🏨ICON  4                         1970

🏨DORA  4                        2000

🏨IN SIDE  4                       2030

🏨SURMELI   5                    2030

🏨DEDEMAN 5                 2040

🏨WHYNDHAM OLD CITY  5     2040

🏨PLAZZO DONIZETTI   5     2060

🏨KONAK  4                    2075

🏨RIVA  4                       2100

🏨LAMARTINE  4             2135

🏨GOLDEN PARK 4            2155

🏨OZTANIK 4                      2180

🏨AVANTGARDE COLL 4      2190

🏨GOLDEN AGE 4               2195

🏨GRAND STAR 4              2210

🏨TAKSIM LINE 4              2210

🏨MERCURE TAKSIM 4      2230

🏨METROPOLITAN   4         2250

🏨CENTRAL PALACE   4      2275

🏨TITANIC CITY 4               2320

🏨LARES PARK   4               2460

🏨THE ELYSIUM 5              2530 

🏨ELITE WORLD 5              2860

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور 4 روز استانبول 🔴


🗓تاریخ 3 شهریور

🛫اسمان


💒3*buyuk paris...1160

💒4*matiat...1200

💒4*golden hill...1220

💒4*carlton...1285


برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور8 روزه استانبول 🔴


🗓7شهریور

🛫زاگرس


🏨4* Kaya.... 1399

🏨4* Monopol....1440

🏨4* Bristol.... 1440

🏨4* IBIS ....1670سرویس رایگان به میدان تقسیم

🏨4* Orka Royal.... 1880 استخر رو باز

🏨4* NOVOTEL.... 1770سرویس رایگان به میدان تقسیم و استخر رو باز

🏨4* Nippon.... 2150

🏨5* Pulman..... 1599

🏨5* Euro Park.... 1599

🏨5* Istanbul Gonen.... 1670

🏨5* Elit Word Europe.... 1799

برای اطلاعات تکمیلی با کارشناسان ما تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور 5 روز استانبول🔴 


🗓تاریخ 3شهریور

🛫تابان


🏤3*buyuk paris...1310

🏤4*golden hill...1399

🏤4*carlton...1480

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور  4 روز  استانبول 🔴


🗓تاریخ 3 شهریور

🛫اتا 


🏩3*buyuk  Paris.......1160

🏩4*matiat...1145

🏩4*golden hill......1220

🏩4*carlton.......1275

🏩4*marbel.......1320

🏩5*lausos  palace....1290

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور  5 روز  استانبول 🔴


🗓تاریخ/ 3 شهریور

🛫اتا 


🏨3*buyuk  Paris.......1215

🏨4*golden hill......1285

🏨4*carlton.......1355

🏨4*marbel.......1415

🏨5*lausos  palace....1370

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور4 روزه استانبول 🔴

🗓5, شهریور

🛫زاگرس


🏨3* Marina.... 1060

🏨4* Kaya.... 1090

🏨4* Monopol....1120

🏨4* Güneş Merter.... 1199

🏨4* IBIS ....1220سرویس رایگان به میدان تقسیم

🏨4* Dora.... 1250

🏨4* NOVOTEL.... 1270سرویس رایگان به میدان تقسیم و استخر رو باز

🏨4* Nova Plaza.... 1290

🏨4* Nippon.... 1399

🏨5* Pulman..... 1170

🏨5* Istanbul Gonen.... 1190

🏨5* Dedeman.... 1270

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور  5روز استانبول🔴 


🗓تاریخ/ 3/4 شهریور

🛫تابان

🏨3*buyuk  Paris.......1365

🏨4*golden hill......1445

🏨4*carlton.......1515

🏨4*white monarch ...1530

🏨4*grand  star.......1635

🏨4*marbel.......1580

🏨4*crystal...1690

🏨5*lausos  palace........1550

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور  6روز استانبول🔴 


🗓تاریخ 3شهریور

🛫تابان

💒3*buyuk  Paris.......1410

💒4*golden hill......1510

💒4*carlton.......1595

💒4*white monarch ...1615

💒4*grand  star.......1745

💒4*marbel.......1675

💒4*crystal...1815

برای اطلاعاتوتکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور 6 روز استانبول🔴  

🛫تابان

🗓30/31/1/2/3/4/5/مردادوشهریور


💒3*buyuk paris...1420

💒4*blu marmaray...1480

💒4*golden hill...1515

💒4*monopol...1430

💒4*icon...1565

💒4*marble...1680

💒4*tango...1560

💒4*city center...1560

💒4*grand star...1750

💒4*golden park...1860

💒4*avantgard...1910

💒4*grand oztanic... 1910

💒4*golden age...1930

💒4*taxim gonen...2090

💒5*lausos palace...1625

💒5*surmeli...1750

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن