تور های استانبول

آژانس مسافرتی آرنیکاسیر

تور های استانبول

آژانس مسافرتی آرنیکاسیر

۴۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور5 روزه استانبول📅 31 اردیبهشت🔴

✈با آتا

🏨3* Sabena.... 950

🏨4* The City.... 990

🏨4* Alfa.... 990

🏨4* Monopol.... 999

🏨4* Arsima.... 1010

🏨4* Marinem....1010

🏨4* Elan (Taxim)....1020

🏨4* Buyuk Sahinler....1020

🏨4* Grand Hilarium.... 1010

🏨4* Blue Marmaray.... 1030

🏨4* Icon....1030

🏨4* Tulip City.... 1050

🏨4* Pera Rose.... 1050

🏨4* Delta.... 1050

🏨4* Marmaray....1050

🏨4* Eterno.... 1060

🏨4* Feronya.... 1060

🏨4* Nova Plaza...1045😳😳😳

🏨4* By Murat Crown....1060

🏨4* Trype Taxim.... 1075

🏨4* Berlin.... 1080 صبحانه و شام

🏨4* Ikbal Deluxe.... 1085

🏨4* Berjer Taxim....1085

🏨4* Crystal.... 1130

🏨4* Green Park.... 1145

🏨4* Golden Park..... 1145

🏨4* Lares  Park..... 1180

🏨4* Golden Age.... 1180

🏨4* GRAND OZTANIK.... 1180

🏨4* Avantgarde.... 1180

🏨4* Titanic City.... 1280

🏨5* Green Park Merter....1160

🏨5* Arts.... 1199

🏨5* Dedeman.... 1180

🏨5* Surmeli.... 1180

🏨5* Grand De Pera.... 1180

🏨5* Palazo Donizetti.... 1195

🏨5* Ramada Merter.... 1199

🏨5* Mercure Bosphorus....1799  نمای رو به دریا

🏨5* The Elysium .... 1320

🏨5* The Parma..... 1320

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور5 روزه استانبول📅 3 , 4 , 5 , 6خرداد🔴

✈️تابان

🏩3* Sabena.... 940

🏩4* The City....970

🏩4* Monopol.... 985

🏩4* Marinem.... 985

🏩4* Arsima.... 999

🏩4* Elan (Taxim).... 999

🏩4* Buyuk Sahinler.... 999

🏩4* Grand Hilarium.... 995

🏩4* Alfa.... 1010

🏩4* Blue Marmaray.... 1020

🏩4* Icon...1020

🏩4* Tulip City.... 1030

🏩4* Pera Rose.... 1030

🏩4* Delta.... 1040

🏩4* Marmaray.... 1040

🏩4* Eterno.... 1040

🏩4* Feronya.... 1040

🏩4* Nova Plaza....1030

🏩4* By Murat Crown.... 1050

🏩4* Trype Taxim.... 1060

🏩4* Berlin.... 1070 صبحانه و شام

🏩4* Ikbal Deluxe.... 1070

🏩4* Berjer Taxim....1070

🏩4* Crystal.... 1120

🏩4* Green Park.... 1130

🏩4* Golden Park..... 1130

🏩4* Lares  Park..... 1165

🏩4* Golden Age.... 1165

🏩4* GRAND OZTANIK.... 1165

🏩4* Avantgarde.... 1165

🏩4* Titanic City.... 1260

🏩5* Green Park Merter.... 1140

🏩5* Arts.... 1180

🏩5* Dedeman.... 1160

🏩5* Surmeli.... 1160

🏩5* Grand De Pera.... 1160

🏩5* Palazo Donizetti.... 1180

🏩5* Ramada Merter.... 1180

🏩5* Mercure Bosphorus....1190 نمای رو به دریا

🏩5* The Elysium .... 1310

🏩5* The Parma..... 1310

برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور5 روزه استانبول  12 خرداد.🔴 

✈پرواز معراج

📅ویژه تعطیلات خرداد 

🏨3* Sabena.... 1150

🏨4* The City.... 1170

🏨4* Alfa.... 1180

🏨4* Marinem.... 1185

🏨4* Monopol.... 1190

🏨4* Arsima.... 1199

🏨4* Elan (Taxim).... 1199😳

🏨4* Buyuk Sahinler.... 1199

🏨4* Grand Hilarium.... 1240

🏨4* Blue Marmaray.... 1210

🏨4* Icon....1220

🏨4* Tulip City.... 1230

🏨4* Pera Rose.... 1230

🏨4* Delta.... 1240

🏨4* Marmaray.... 1230

🏨4* Eterno.... 1240

🏨4* Feronya.... 1250

🏨4* Nova Plaza....1230

🏨4* By Murat Crown.... 1250

🏨4* Trype Taxim.... 1260

🏨4* Berlin.... 1270 صبحانه و شام

🏨4* Ikbal Deluxe.... 1270

🏨4* Berjer Taxim.... 1270

🏨4* Crystal.... 1320

🏨4* Green Park.... 1340

🏨4* Golden Park..... 1340

🏨4* Lares  Park..... 1365

🏨4* Golden Age.... 1365

🏨4* GRAND OZTANIK.... 1365

🏨4* Avantgarde.... 1365

🏨4* Titanic City.... 1470

🏨5* Green Park Merter....1340

🏨5* Arts.... 1380

🏨5* Dedeman.... 1360

🏨5* Surmeli.... 1360

🏨5* Grand De Pera.... 1370

🏨5* Palazo Donizetti.... 1375

🏨5* Ramada Merter.... 1390

🏨5* Mercure Bosphorus....1399  نمای رو به دریا

🏨5* The Elysium .... 1510

🏨5* The Parma..... 1510

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور 5 روز استانبول🔴


📅تاریخ 1 , 2 خرداد 

✈️پرواز تابان

💒4*marble ...1120

💒4*tulip pera ...1120

💒4*pera rose...1120

💒4*tulip city ...1120

💒4*senator taxim ...1180

💒4*taxim line ...1140

💒4*clarion ...1175

💒4*oztanic ...1230

💒4*golden park ...1230

💒4*golden age ...1230

💒4*avantgard ...1230

💒4*seminal ...1230

💒4*konak ...1230

💒4*lares park ... 1240

💒4*taxim gonen ... 1330

💒4*elite world prestige ... 1290

💒4*titanic city ... 1355

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور 6 روز استانبول تاریخ 10 خرداد  🔴


✈پرواز ایران ایر

🏩4*marble ...1610

🏩4*tulip pera ...1610

🏩4*tulip city ...1610

🏩4*pera rose ...1610

🏩4*top senator taxim ...1685

🏩4*clarion ...1680

🏩4*grand oztanic ...1740

🏩4*seminal ...1740

🏩4*golden age ... 1740

🏩4*avantgard...1740

🏩4*golden park...1740

🏩4*lares park ...1740

🏩4*konak taxim ...1740

🏩4*taxim gonen ... 1870

🏩5*point taxim ... 1930

🏩5*the parma ... 1955

🏩5*elit world ... 1995

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور 5 روز استانبول🔴

📅تاریخ 30 اردیبهشت. ✈پرواز تابان


🏨3*gorur ... 770

🏨3*grand oruc... 790

🏨3*sabena ... 825

🏨3*abel ... 850

🏨4*the city ... 850

🏨4*matiat ... 850

🏨4*grand emin ... 885

🏨4*fide... 885

🏨4*buyuk sahinlar... 870

🏨4*eterno ... 930

🏨4*monopol ... 930

🏨4*taxim line ...950

🏨4*top senator taxim ...980

🏨4*inn pera ...1035

🏨4*tulip pera... 930

🏨4*tulip city... 930

🏨4*pera rose...930

🏨4*marble... 930

🏨4*grand star ...960

🏨4*blue marmaray ... 950

🏨4*city center ... 950

🏨4*konak .... 1035

🏨4*seminal... 1035

🏨4*clarion ... 1035

🏨4*grand oztanic ...1035

🏨4*golden age ... 1035

🏨4*golden park ... 1035

🏨4*avantgard ...1035

🏨4*lares park ... 1045

🏨4*taxim gonen ... 1140

🏨4*elit world prestige ... 1100

🏨4*titanic city ... 1160

🏨4*grand washington ... 1099

🏨5*akgun beyazit... 885

🏨5*vali konak... 925

🏨5*surmeli... 1045

🏨5*plazzo donizetti... 1070

🏨5*dedeman ....1040

🏨5*grand de pera ... 1040

🏨5*arts ... 1075

🏨5*point taxim... 1190

🏨5*grand cevahir ... 1130

🏨5*elite world ... 1240

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور 4 روز استانبول  🔴

📅تاریخ 30 اردیبهشت ✈️تابان


🏨3*gorur ... 750

🏨3*grand oruc... 760

🏨3*sabena ... 799

🏨3*abel ... 799

🏨4*the city ... 810

🏨4*matiat ... 810

🏨4*grand emin ... 840

🏨4*fide... 840

🏨4*buyuk sahinlar... 825

🏨4*eterno ... 880

🏨4*monopol ... 880

🏨4*taxim line ..895

🏨4*top senator taxim ...920

🏨4*inn pera ...960

🏨4*tulip pera... 880

🏨4*tulip city... 880

🏨4*pera rose...880

🏨4*marble... 880

🏨4*grand star ...960

🏨4*blue marmaray ... 890

🏨4*city center ... 895

🏨4*konak .... 960

🏨4*seminal... 960

🏨4*clarion ... 960

🏨4*grand oztanic ...960

🏨4*golden age ... 960

🏨4*golden park ... 960

🏨4*avantgard ...960

🏨4*lares park ... 970

🏨4*taxim gonen ... 1035

🏨4*elit world prestige ... 1010

🏨4*titanic city ...1055

🏨5*akgun beyazit... 850

🏨5*vali konak... 875

🏨5*surmeli...970

🏨5*plazzo donizetti... 985

🏨5*dedeman ....965

🏨5*grand de pera ... 965

🏨5*arts ...985

🏨5*point taxim... 1075

🏨5*grand cevahir ... 1030

🏨5*elite world ... 1115

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

🔴نرخ ویژه استانبول 🔴


🚩نرخ تور4 شب و 5 روزه استانبول📅 3و4 خرداد✈️ با پرواز  ترک اطلس  صبح به شب🚩

🏨3🌟grand oruc 1040

🏨3🌟+reydel 1060

🏨3🌟liza 1070

🏨3🌟sinem 1070

🏨3🌟casamia 1070

🏨3🌟Sabena 1080

🏨3🌟alfa 1099

🏨4🌟marinem 1099

🏨4🌟monopol 1099

🏨4🌟cumbali1099

🏨4🌟arsima 1099

🏨4🌟berlin 1120

🏨4🌟buyuk shahinler 1120

🏨4🌟grand ant 1130

🏨4🌟grand hilarium 1140

🏨4🌟bluway historical 1140

🏨4🌟beyaz kogu 1150

🏨4🌟hera montagna  1150

🏨4🌟pera rose 1150

🏨4🌟valide 1150

🏨4🌟tryp taxim 1160

🏨4🌟city center  1170

🏨4🌟taxim express  1180

🏨4🌟berjer 1190

🏨4🌟grand halic 1200

🏨4🌟taxim loung 1200

🏨4🌟crystal  1230

🏨4🌟golden park  1250

🏨4🌟senator 1250

🏨4🌟green park taxim 1260

🏨4🌟lares park 1270

🏨4🌟grand oztanic 1270

🏨4🌟avantgard taxim 1280

🏨4🌟golden age 1280

🏨4🌟grand de pera 1290

🏨5🌟lausos palace 1240

🏨5🌟green park merter 1260

🏨5🌟titanic business 1280

🏨5🌟surmeli 1280

🏨5🌟dedeman 1280

🏨5🌟arts taxim  1290

🏨5🌟naz city 1290

🏨5🌟point barbarous 1370

🏨5🌟grand cevahir 1400

🏨5🌟point taxim 1430

🏨5🌟the Elysium 1440

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور 5 روز استانبول  🔴

 ✈تابان

📅تاریخ اردیبهشت 28/29/30/31/و1/2/3/4/5/6 خرداد 


🏨3*gorur ... 880

🏨3*grand oruc... 925

🏨3*sabena ... 970

🏨3*abel ... 985

🏨4*the city ... 985

🏨4*matiat ... 985

🏨4*grand emin ... 1015

🏨4*fide... 1015

🏨4*buyuk sahinlar... 1035

🏨4*eterno ... 1065

🏨4*monopol ... 1065

🏨4*taxim line ...1090

🏨4*inn pera ...1160

🏨4*tulip pera... 1060

🏨4*tulip city... 1060

🏨4*pera rose...1060

🏨4*marble...1060

🏨4*feronia ... 1080

🏨4*grand star ...1160

🏨4*blue marmaray ... 1080

🏨4*city center ... 1085

🏨4*lamartin ...1185

🏨4*konak .... 1160

🏨4*seminal... 1160

🏨4*clarion ... 1185

🏨4*grand oztanic ...1160

🏨4*golden age ... 1185

🏨4*golden park ... 1160

🏨4*avantgard ...1185

🏨4*lares park ... 1185

🏨4*taxim gonen ... 1235

🏨4*elit world prestige ... 1235

🏨4*titanic city ... 1299

🏨5*akgun beyazit... 1015

🏨5*vali konak... 1055

🏨5*surmeli... 1185

🏨5*plazzo donizetti... 1200

🏨5*dedeman ....1170

🏨5*grand de pera ... 1180

🏨5*arts ... 1200

🏨5*point taxim... 1320

🏨5*grand cevahir ... 1270

🏨5*elite world ... 1370

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

🔴تور 6 روز استانبول ویژه تعطیلات🔴

✈آتا

📅تاریخ  خرداد8/9/11

🏩3*gorur ... 1095

🏩3*grand oruc... 1115

🏩3*sabena ... 1150

🏩3*abel ... 1150

🏩4*the city ... 1180

🏩4*matiat ... 1180

🏩4*grand emin ... 1220

🏩4*fide... 1220

🏩4*buyuk sahinlar... 1225

🏩4*eterno ... 1275

🏩4*monopol ... 1275

🏩4*taxim line ...1300

🏩4*inn pera ...1395

🏩4*tulip pera... 1280

🏩4*tulip city... 1280

🏩4*pera rose...1280

🏩4*marble... 1280

🏩4*feronia ... 1295

🏩4*grand star ...1395

🏩4*blue marmaray ... 1295

🏩4*city center ... 1300

🏩4*konak .... 1400

🏩4*seminal... 1400

🏩4*clarion ... 1400

🏩4*grand oztanic ...1400

🏩4*golden age ... 1400

🏩4*golden park ... 1400

🏩4*avantgard ...1400

🏩4*lares park ... 1420

🏩4*taxim gonen ... 1530

🏩4*elit world prestige ... 1489

🏩5*akgun beyazit... 1220

🏩5*vali konak... 1270

🏩5*surmeli... 1420

🏩5*plazzo donizetti... 1450

🏩5*dedeman ....1410

🏩5*grand de pera ... 1410

🏩5*arts ... 1450

🏩5*point taxim... 1595

🏩5*the parma ...1615

🏩5*grand cevahir ... 1525

🏩5*elite world ... 1660

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن