تور های استانبول

آژانس مسافرتی آرنیکاسیر

تور های استانبول

آژانس مسافرتی آرنیکاسیر

 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور6 روزه استانبول 13 مهر🔴

✈️ایران ایر  

🏨3*hk airport  2090

🏨3* gorur va monarc  2550

🏨3*reydel   2610

🏨3*birol taxim  2820

🏨4*the city port  3070

🏨3*monopol va bristol taxim  3140

🏨4*ottoman city  3000

🏨4*version   3160

🏨4* marinem   2880

🏨4*white  monarch  3290

🏨4*cumbali plaza  3160

🏨4*napolyon taxim  3490

🏨4*grand s  3150

🏨4*beyzas suit TAXIM  3250

🏨4*icon   3080

🏨4*golden hill va yuksel  3280

🏨4*city center  taxim  3730

🏨4*taxim town   3730

🏨4* park by clover taxim  3660

🏨4*cartoon  taxim va grand halic  3990

🏨4* feronya  taxim  3700

🏨4*taxim express   3910

🏨4*dora   3580

🏨4* nova plaza park taxim  3690

🏨4*molton beyoglu  taxim  3450

🏨4*riva taxim  3690

🏨4*grand star  taxim  3940

🏨4*seminal va konak taxim  4200

🏨4*innpera taxim  4270

🏨4*taxim gunen  4860

🏨4*green park taxim   4160

🏨4*elite prestige    4630

🏨4*avantgarde va oztanic  taxim   4630

🏨4*metropolitan  taxim  4550

🏨4*nippon taxim  4590

🏨5*mercure airport  3480

🏨5*park inn radissonسرویس رایگان به تکسیم   3570

🏨5*palazo donizetti    4650

🏨5*grand makel  3450

🏨5*lionel  4400

🏨5*biz cevahir  4570

🏨5*hurry in merter  4400

🏨5*ramada merter   3810

🏨5*hilton bomonti  6080

🏨5*radisson blu sisli  6180

🏨5*dbl tree hilton piyalepasa  5140

🏨5*green park merter  3950

🏨5*dedeman  3900

🏨5*ramada plaza testilkent  3540

🏨5*eresrin topkapi  3910

🏨5*crown plaza harbiye  4530

🏨5*point taxim  5900

🏨5*lazzoni  4910

🏨5*pullman  3820

🏨5*grand cevhair  4670

🏨5*golden tulip  4320

🏨5*titanic downtown  4240

🏨5*elite world  5640

🏨5*titanic bussines  4320


برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

[Forwarded from آرنیکاسیر ۱]

@arnikasir

🔴تور5 روزه استانبول🔴


🗓1و2و3و4و5مرداد

🛫 صبح به شب اطلس  

🏩3*kumkapi  2530

🏩3*malkoc  2550

🏩3*neva taxim  2600

🏩4*big box  2670

🏩3*istanburg efes taxim  2690

🏩3*monopol va bristol taxim  2670

🏩3*montagna hera   2690

🏩4*grand s     2760

🏩4*the city port  2730

🏩4*my rose  2730

🏩4*tulip city  va pera rose   2900

🏩4*molton beyoglu taxim  3030

🏩4*sanat pera   3020

🏩4*beyzas suit taxim  2980

🏩4*the peak taxim  3000

🏩4*icon va maroon pera  3030

🏩4*troya taxim  3040

🏩4*city center taxim  3330

🏩4*grand halic ve the tango  3070

🏩4*cartoon va feronya taxim  3260

🏩4*top occidental taxim  3240

🏩4*taxim express   3060

🏩4*taxim line   3150

🏩4* nova plaza park taxim  3030

🏩4*nova plaza taxim va crystal  3340

🏩4*riva taxim  3370

🏩4*golden park  3910

🏩4*taxim hill  3340

🏩4*innpera taxim  3360

🏩4*taxim gunen  3920

🏩4*green park taxim   3280

🏩4* elite prestige  3490

🏩4*avantgarde va oztanic  taxim   3730

🏩4*metropolitan  taxim  3470

🏩4*nippon taxim  3640

🏩5*ramada plaza testilkent   2900

🏩5*green park merter  3000

🏩5*palazo donizetti    3390

🏩5*lazzoni   3790

🏩5*avantgarde levent  3720

🏩5*biz cevahir  3540

🏩5*surmeli   3430

🏩5*ramada merter   2990

🏩5*hilton bomonti  4430

🏩5*radisson blu sisli  4750

🏩5*dbl tree hilton piyalepasa  3510

🏩5*elite world   4180

🏩5*dedeman  3370

🏩5* golden tulip  3100

🏩5*mercure bomonti  3740

🏩5*crown plaza harbiye  3600

🏩5*le meredien   4750

🏩5*golden tulip  3100

🏩5*metropolitan bosphorus  4320

🏩5*grand cevhair  3920

🏩5*point taxim  4570

🏩5*the parma taxim   4110

🏩5*lionel  3150

🏩5*titanic bussines  3270


  ✅برای اطلاعات بیشتربا آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

🔴تور4 روزه استانبول🔴 

📆ویژه 30 تیر و 2 مرداد

✈️ماهان


🏩3* Komkapi ….  2000

🏩3* Milano& Buyuk Paris…..  2025

🏩3* Top Istanburg Taxim….   2125

🏩3* All Inn & Grand Hisar….  2215

🏩3 *+ Monopol & Bristol….  2175

🏩3* Taxim Terrace….  2200

🏩 3*Pera Arya Taxim…..  2300

🏩4* Ottoman City…..  2105

🏩3* Montagna Hera ….   2215

🏩4* Grand S…..   2215

🏩4* Vizon….   2280 

🏩4* Grand Unal…..  2345

🏩4* Cumbali Plaza….  2280

🏩4* White Monarch….  2280

🏩4* Bayaz Suit…..   2380

🏩4* Sanat Pera….  2355

🏩4* Buyuk Keban….  2465

🏩4* Bentley….   2585

🏩4* Taxim Town….   2500

🏩4* Occiental Pera…..   2600

🏩4* City Center…..  2630

🏩4* Riva Taxim…..  2750

🏩4* Tulip City & Pera Rose ….  2340

🏩4* Grand Halic....  2475

🏩4* Icon….   2415

🏩4* Tulip Pera ….  2465

🏩4* Taxim Express….  2515

🏩4* Dora…..   2390

🏩4* Feronya….  2595

🏩4* Cartoon….   2670

🏩4* BVS Lush….  3000

🏩4* Taxim Line….  2540

🏩4* Kervansaray….  2630

🏩4* Nova Plaza Park….  2415

🏩4* Nova Plaza Taxim…..   2740

🏩4* Lion….  2540

🏩4* Crystal….  2660

🏩4* Seminal…..   2870

🏩4* Green Prak Taxim….  2875

🏩4* Golden Park….  2840

🏩4* Nippon…..   2810

🏩4* Golden Age….  2840

🏩4* Avantgard….  2960

🏩4* Grand Oztanik….  2960

🏩4* Elite Prestige….  3080

🏩4* Taxim Gonen…..   3170

🏩4* Titanic City…..   3050

🏩4* Central Palace….   2900

🏩5* Lionel….  2620

🏩5* Ramada Merter  2340

🏩5* Green Park Merter…..   2365

🏩5* Crown Plaza…..   2840

🏩5* Titanic Business….  2545

🏩5* Dedeman….  2720

🏩5* Surmeli….  2720

🏩5* Grand Cevahir….  3055

🏩5* Mercure Bosphorus….  3290

🏩5* Mercure Bomonti…..  2870

🏩5* P oint….  3380

✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکا سیر تماس بگیرید. 

☎️021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

🔴تور7 روزه استانبول🔴


🗓31 تیر 

✈️ ترکیش  

🏩3*kumkapi  2300

🏩3*malkoc  2330

🏩3*neva taxim  2550

🏩4*big box  2600

🏩3*istanburg efes taxim  2520

🏩3*monopol va bristol taxim  2650

🏩3*montagna hera   2650

🏩4*grand s     2760

🏩4*the city port  2710

🏩4*cumbali  plaza va golden hill  2850

🏩4*tulip city  va pera rose   2940

🏩4*molton beyoglu taxim3150

🏩4*sanat pera  3160

🏩4*beyzas suit taxim  3090

🏩4*the peak taxim  3100

🏩4*icon va maroon pera  3150

🏩4*troya taxim  3160

🏩4*city center taxim  3610

🏩4*grand halic ve the tango  3200

🏩4*cartoon va feronya taxim  3490

🏩4*top occidental taxim  3480

🏩4*taxim express   3200

🏩4*taxim line   3300

🏩4* nova plaza park taxim  3160

🏩4*nova plaza taxim va crystal  3620

🏩4*riva taxim  3690

🏩4*golden park  4500

🏩4*taxim hill  3650

🏩4*innpera taxim  3660

🏩4*taxim gunen  4480

🏩4*green park taxim   3510

🏩4* elite prestige  3840

🏩4*avantgarde va oztanic  taxim   3950

🏩4*metropolitan  taxim  3810

🏩4*nippon taxim  4090

🏩5*ramada plaza testilkent   2970

🏩5*green park merter   3110

🏩5*palazo donizetti    3700

🏩5*lazzoni   4280

🏩5*avantgarde levent  4150

🏩5*biz cevahir  3880

🏩5*surmeli   3770

🏩5*ramada merter   3080

🏩5*hilton bomonti  5220

🏩5*radisson blu sisli  5690

🏩5*dbl tree hilton piyalepasa  3840

🏩5*elite world   4880

🏩5*dedeman  3680

🏩5* golden tulip  3260

🏩5*mercure bomonti  4230

🏩5*crown plaza harbiye  4030

🏩5*le meredien   5690

🏩5*golden tulip  3260

🏩5*metropolitan bosphorus  5040

🏩5*grand cevhair  4480

🏩5*point taxim  5470

🏩5*the parma taxim   4750

🏩5*lionel  3310

🏩5*titanic bussines  3530

 

✅برای اطلاعات بیشتربا آرنیکاسیرتماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

🔴 تور 7 روزه استانبول 🔴


🗓27و28و29 خرداد 

✈️ماهان  

🏫3*herton  1660

🏫3*golden peras taxim  1890

🏫3*fide taxim  1940

🏫3*montagna hera    1970

🏫3*pera arya taxim  2040

🏫3*monopol va bristol taxim  2080

🏫4*ottoman city &veyron park  2020

🏫4*bilek  2100

🏫4*the city port  2140

🏫4*atik palace  2180

🏫4*tulip city  va pera rose   2200

🏫4*molton beyoglu taxim  2250

🏫4*molton monapart  2250

🏫4*beyzas suit taxim  2280

🏫4*the peak taxim  2340

🏫4*icon va cuento taxim  2370

🏫4*troya taxim  2350

🏫4*cumnbali plaza  2320

🏫4*grand halic ve the tango  2370

🏫4*cartoon taxim  2660

🏫4*taxim town  2550

🏫4*taxim express   2370

🏫4*taxim line va city center  2590

🏫4*riva va nova plaza park taxim  2670

🏫4*nova plaza taxim  2720

🏫4*kervansaray  2680

🏫4*senator & eresin taxim  3060

🏫4*metropark taxim  2730

🏫4*innpera taxim  3010

🏫4*taxim gunen  3470

🏫4*seminal taxim  3040

🏫4*grand oztanic  3270

🏫4*avantgarde taxim   3270

🏫4*metropolitan  taxim  3320

🏫4*nippon taxim  2870

🏫5*green park merter   2350

🏫5*grand makel  2500

🏫5*palazo donizetti    2770

🏫5*lazzoni  3020

🏫5*avantgarde levent  3020

🏫5*biz cevahir  3130

🏫5*surmeli   2570

🏫5*the elysium taksim  4040

🏫5*hilton bomonti  3880

🏫5*radisson blu sisli  4220

🏫5*dbl tree hilton piyalepasa  3150

🏫5*elite world   3990

🏫5*dedeman  2830

🏫5*hilton bosphorus  5290

🏫5*mercure bomonti  3070

🏫5*crown plaza harbiye  3300

🏫5*le meredien   4220

🏫5*arts taxim  3710

🏫5*metropolitan bosphorus  3750

🏫5*grand cevhair  3500

🏫5*point taxim  4080

🏫5*the parma taxim   3940

🏫5*lionel  2670

🏫5*titanic bussines  2650


  ✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

 @arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور 6 روزه استانبول 1 تیر🔴

🛫ایران ایر


🏨3 *+ Monopol & Bristol….  1830

🏨4* Tulip City….  1940

🏨4* Pera Rose….  1940

🏨4* BEYZAS SUITES….  2000

🏨4* White Monarch….  2170

🏨4* Taxim Line….  2210

🏨4* City Center…..  2320

🏨4* Nova Plaza Park….  2320

🏨4* Taxim Express….  2395

🏨4* Golden Age....  2580

🏨4* Riva Taxim.... 2695

🏨4* Titanic City….  2850

🏨5* Green Park Merter….  2070

🏨5* Titanic Bayrampasa.... 2295

🏨5* Surmeli….  2395

🏨5* Dedeman….  2480

🏨5* Mercure Bomonti….  2970


✅ برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️ 02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور4 روزه استانبول 🔴


🗓26 خرداد

✈️ماهان


🏨4🌟Taxim Line.... 1860

🏨4🌟Riva Taxim.... 2150

🏨4🌟BVS Lush.... 2270

🏨5🌟Green Park Merter.... 1790

🏨5🌟Holiday Inn Topkapi.... 2040

🏨5🌟Dedeman.... 2070

🏨5🌟Mercure Bomonti.... 2340


برای رزرو تور در ایام تعطیل با شماره زیر تماس بگیرید


02188759777

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور 9 روزه استانبول 14 خرداد 🔴

🛫 زاگرس


🏨3*herton va reydel va gorur va grand liza  2120

🏨4*the city va ottoman city  2230

🏨3*monopol va bristol  taxim  2230

🏨4*marinem   2290

🏨4*VIZON va comfort life  2410

🏨4*cumbali plaza  2470

🏨4*monlton beyoglu taxim va icon  3090

🏨4* grand star   2710

🏨4*ferman hilal  2810

🏨4*pera rose va tulip city  2530

🏨4*dora  2710

🏨4*troya taksim  3090

🏨4*city center taxim  2750

🏨4*white monarch  2530

🏨4*cuento taxim  2560

🏨4*nova plaza park   2530

🏨4*marble taxim  2680

🏨4*FERONYA  2860

🏨4*lion taksim  3500

🏨4*kervansaray  2710

🏨4*taxim express  2560

🏨4*konak taksim  3040

🏨4*nippon taksim  3170

🏨4*golden age  3310

🏨4*metropolitan 3170

🏨4*riva TAXIM  3200

🏨4*mercure taksim  3490

🏨4*oztanic  3190

🏨4*avantgarde taksim  3190

🏨4*taxim gunen  3370

🏨4*nova plaza  2660

🏨4*innpera taksim  3000

🏨4*crystal  3040

🏨4*the peak taxim mukarnas pera  2810

🏨4*green park taksim  2860

🏨5*radisson park  inn  2680

🏨5*dosso dossi   2880

🏨5*ramada merter  2810

🏨5*green park merter  2950

🏨5*dbl tree Hilton piyalepasa  3670

🏨5*the parma taxim  3850

🏨5*biz cevahir  3150

🏨5*the elysium taksim  3870

🏨5*hilton bomonti  3990

🏨5*radisson blu sisli  3850

🏨5*mercure bosphorus  3830

🏨5*palazo Donizetti  3300

🏨5*crown plaza  3590

🏨5*dedeman  3200

🏨5*clarion goldenhorn  2930

🏨5*SURMELI  3310

🏨5*roommate kerem taxim  3050

🏨5*wish more  2810

🏨5*mercure bomonti  3410

🏨5*lionel   2810

🏨5*elite world  3980

🏨5*point taxim  3980

🏨5*TITANIC BUSSINES  2950

🏨5*naz city  3340


✅ برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️021- 88 762 762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴 تور 8 روزه استانبول🔴


🗓 15 خرداد

✈️ ماهان  

🏫3*herton va reydel va gorur va grand liza  1820

🏫4*the city va ottoman city  1920

🏫3*monopol va bristol  taxim  1920

🏫4*marinem   1970

🏫4*VIZON va comfort life  2080

🏫4*cumbali plaza  2130

🏫4*monlton beyoglu taxim va icon  2670

🏫4* grand star   2340

🏫4*ferman hilal  2420

🏫4*pera rose va tulip city  2180

🏫4*dora  2340

🏫4*troya taksim  2670

🏫4*city center taxim  2370

🏫4*white monarch  2180

🏫4*cuento taxim  2210

🏫4*nova plaza park   2180

🏫4*marble taxim  2310

🏫4*FERONYA  2470

🏫4*lion taksim  3030

🏫4*kervansaray  2340

🏫4*taxim express  2210

🏫4*konak taksim  2630

🏫4*nippon taksim  2750

🏫4*golden age  2870

🏫4*metropolitan  2750

🏫4*riva TAXIM  2780

🏫4*mercure taksim  3020

🏫4*oztanic  2770

🏫4*avantgarde taksim  2770

🏫4*taxim gunen  2920

🏫4*nova plaza  2290

🏫4*innpera taksim  2600

🏫4*crystal  2630

🏫4*the peak taxim mukarnas pera  2420

🏫4*green park taksim  2470

🏫5*radisson park  inn  2310

🏫5*dosso dossi   2490

🏫5*ramada merter  2420

🏫5*green park merter  2550

🏫5*dbl tree Hilton piyalepasa  3190

🏫5*the parma taxim  3340

🏫5*biz cevahir  2730

🏫5*the elysium taksim  3360

🏫5*hilton bomonti  3460

🏫5*radisson blu sisli  3340

🏫5*mercure bosphorus  3320

🏫5*palazo Donizetti  2860

🏫5*crown plaza  3110

🏫5*dedeman  2770

🏫5*clarion goldenhorn  2530

🏫5*SURMELI  2870

🏫5*roommate kerem taxim  2640

🏫5*wish more  2420

🏫5*mercure bomonti  2960

🏫5*lionel   2420

🏫5*elite world  3450

🏫5*point taxim  3450

🏫5*TITANIC BUSSINES  2550

🏫5*naz city  2900


  ✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️ 021_88 762 762

 @arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

[Forwarded from آرنیکاسیر ۱]

@arnikaseir

🔴تور 5 روزه استانبول🔴


🗓 18 خرداد

 🛫ماهان  🏩3*herton va reydel va gorur va grand liza  1340

🏩4*the city va ottoman city  1400

🏩3*monopol va bristol  taxim  1400

🏩4*marinem   1440

🏩4*VIZON va comfort life  1500

🏩4*cumbali plaza  1540

🏩4*monlton beyoglu taxim va icon  1550

🏩4* grand star   1660

🏩4*ferman hilal  1710

🏩4*pera rose va tulip city  1570

🏩4*dora  1660

🏩4*troya taksim  1840

🏩4*city center taxim  1680

🏩4*white monarch  1570

🏩4*cuento taxim  1580

🏩4*nova plaza park   1570

🏩4*marble taxim  1640

🏩4*FERONYA  1730

🏩4*lion taksim  2050

🏩4*kervansaray  1660

🏩4*taxim express  1580

🏩4*konak taksim  1820

🏩4*nippon taksim  1890

🏩4*golden age  1960

🏩4*metropolitan  1890

🏩4*riva TAXIM  1920

🏩4*mercure taksim  2060

🏩4*oztanic  1910

🏩4*avantgarde taksim  1910

🏩4*taxim gunen  1990

🏩4*nova plaza  1630

🏩4*innpera taksim  1800

🏩4*crystal  1820

🏩4*the peak taxim mukarnas pera  1710

🏩4*green park taksim  1730

🏩5*radisson park  inn  1640

🏩5*dosso dossi   1750

🏩5*ramada merter  1710

🏩5*green park merter  1780

🏩5*dbl tree Hilton piyalepasa  2160

🏩5*the parma taxim  2240

🏩5*biz cevahir  1880

🏩5*the elysium taksim  2260

🏩5*hilton bomonti  2310

🏩5*radisson blu sisli  2240

🏩5*mercure bosphorus  2220

🏩5*palazo Donizetti  1950

🏩5*crown plaza  2110

🏩5*dedeman  1900

🏩5*clarion goldenhorn  1760

🏩5*SURMELI  1960

🏩5*roommate kerem taxim  1830

🏩5*wish more  1710

🏩5*mercure bomonti  2030

🏩5*lionel   1710

🏩5*elite world  2300

🏩5*point taxim  2300

🏩5*TITANIC BUSSINES  1780

🏩5*naz city  1990


  ✅برای اطلاعات بیشتربا آرنیکاسیرتماس بگیرید

☎️021-88 762 762

@arnikaseir

 • علی گلشن