تور های استانبول

آژانس مسافرتی آرنیکاسیر

تور های استانبول

آژانس مسافرتی آرنیکاسیر

۹۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🛑تور 5 روز استانبول 🛑

🗓تاریخ /7/8/9/ تیر 

🛫با تابان 🛫


🏩3*grand milan...1130

🏩4*marmaray ...1200

🏩4*marmaray palace ... 1200

🏩4*tulip pera ...1340

🏩4*tulip city ...1340

🏩4*pera rose ... 1340

🏩4*tryp taxim ... 1350

🏩4*eterno ... 1350

🏩4*marble ... 1415

🏩4*grand oztanic...1540

🏩4*golden park ...1540

🏩4*avantgard...1540

🏩4*senator taxim ... 1480

🏩5*mercure bomonti .. 1560

🏩5*lausos palace ... 1330

🏩5*dedeman ... 1310

🏩5*grand cevahir ... 1510

🏩5*crown plaza ... 1550

🏩5*arts ...1670

🏩5*the parma ... 1670

🏩5*point taxim .... 1999

🏩5*elite world ... 1999

برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🛑تور 6 روز استانبول🛑

🗓 تاریخ /2 تیر

🛫 پرواز تابان 🛫🏤3*grand milan...1199

🏤4*marmaray ...1275

🏤4*marmaray palace... 1275

🏤4*tulip pera ...1430

🏤4*tulip city ...1430

🏤4*pera rose ... 1430

🏤4*tryp taxim ... 1430

🏤4*eterno ... 1470

🏤4*marble ... 1499

🏤4*grand oztanic...1660

🏤4*golden park ...1660

🏤4*avantgard...1660

🏤5*lausos palace ... 1450

🏤5*marcure bomonti ... 1690

🏤5*dedeman ... 1540

🏤5*grand cevahir ... 1640

🏤5*crown plaza ... 1730

🏤5*arts ...1799

🏤5*the parma ... 1790

🏤5*point taxim .... 2170

🏤5*elite world ... 2170

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🛑تور 8 روز استانبول🛑 

🗓تاریخ /6/7/ تیر 

🛫با تابان 🛫


🏨3*grand milan...1265

🏨4*marmaray ...1399

🏨4*marmaray palace ... 1399

🏨4*tulip pera ...1620

🏨4*tulip city ...1620

🏨4*pera rose ... 1620

🏨4*tryp taxim ... 1630

🏨4*eterno ... 1640

🏨4*marble ... 1730

🏨4*grand oztanic...1980

🏨4*golden park ...1980

🏨4*avantgard...1980

🏨5*mercure bomonti ... 1990

🏨5*lausos palace ... 1590

🏨5*dedeman ... 1785

🏨5*grand cevahir ... 1920

🏨5*crown plaza ... 1990

🏨5*arts ...2200

🏨5*the parma ... 2200

🏨5*point taxim .... 2770

🏨5*elite world ... 2770

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

ویژه تعطیلات 

🛑تور 4 روزه استانبول 2 تیر 🛑

🛫با تابان 🛫

🏨3* Sabena.... 1099

🏨4* Liberty.... 1140

🏨4* Mattiat.... 1150

🏨4* Grand Hilarium.... 1180

🏨4* Monopol.... 1170

🏨4* Martinez.... 1170

🏨4* The City.... 1190

🏨4* Marinem.... 1190

🏨4* Regard.... 1199

🏨4* Elan (Taxim).... 1199

🏨4* Grand Unal.... 1199

🏨4* Buyuk Keban.... 1210

🏨4* Pera Rose.... 1210

🏨4* River.... 1220

🏨4* Taxim Line....  1220

🏨4* Trype Taxim.... 1240

🏨4* Nova Plazza.... 1250

🏨4* Tulip Pera.... 1230

🏨4* Tulip City.... 1230

🏨4* Icon.... 1240

🏨4* Grand Halic.... 1270

🏨4* Berlin.... 1270صبحانه و شام

🏨4* Berjer Taxim.... 1285

🏨4* Cartoon.... 1285

🏨4* Zurich.... 1295😱

🏨4* Seminal.... 1310

🏨4* Crystal.... 1340

🏨4* Konak Taxim.... 1380

🏨4* Nippon.... 1399

🏨4* Golden Age.... 1399

🏨4* GRAND OZTANIK.... 1399

🏨4* Titanic City.... 1490

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🛑تور 5 روز استانبول 🛑

🗓تاریخ /7/8/9/10/11/12/13  تیر

🛫با آتا


🏨4*matiat ...1160

🏨4*the city ...1240

🏨4*elan taxim ... 1315

🏨4*tulip pera ...1365

🏨4*tulip city ...1365

🏨4*pera rose ... 1365

🏨4*tryp taxim ... 1380

🏨4*city center...1420

🏨4*marble ... 1440

🏨4*grand oztanic...1565

🏨4*golden park ...1565

🏨4*avantgard...1565

🏨4*golden age ... 1585

🏨4*lares park ... 1680

🏨4*taxim gonen ...1680

🏨5*avantgard square... 1570

🏨5*lausos palace ... 1380

🏨5*ramada merter ... 1410

🏨5*surmeli ... 1430

🏨5*mercure bomonti ... 1580

🏨5*dedeman ... 1460

🏨5*grand cevahir ... 1540

🏨5*crown plaza ... 1580

🏨5*arts ...1700

🏨5*the parma ... 1700

🏨5*point taxim ...2025

🏨5*elite world ...2025

برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

t.me/arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🛑تور 4 روز استانبول 🛑


🗓تاریخ 7/8/9/10/11/12/13 تیر 

🛫با اتا🛫

🏩5*lausos palace...1270

🏩5*grand de pera ...1335

🏩5*ramada merter ... 1320

🏩5*avantgard square...1440

🏩5*mercure bomonti ...1450

🏩5*arts...1540

🏩5*the parma ... 1540

🏩5*surmeli ...1330

🏩5*dedeman ...1340

🏩5*crown plaza ...1450

🏩5*grand cevahir ...1410

🏩5*point taxim ...1780

🏩5*elite world ...1780

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

t.me/arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🛑تور 8 روز استانبول🛑 


🗓تاریخ /6/8/9/10/11/12/13 تیر 

🛫با پرواز آتا🛫

🏤4*matiat ...1265

🏤4*the city ...1390

🏤4*elan taxim ... 1510

🏤4*tulip pera ...1615

🏤4*tulip city ...1615

🏤4*pera rose ... 1615

🏤4*tryp taxim ... 1615

🏤4*city center...1720

🏤4*marble ... 1740

🏤4*grand oztanic...1970

🏤4*golden park ...1970

🏤4*avantgard...1970

🏤4*golden age ... 1995

🏤4*lares park ... 2160

🏤4*taxim gonen ...2160

🏤5*avantgard square... 1970

🏤5*lausos palace ... 1590

🏤5*ramada merter ... 1690

🏤5*surmeli ... 1720

🏤5*mercure bomonti ... 1980

🏤5*dedeman ... 1780

🏤5*grand cevahir ... 1910

🏤5*crown plaza ... 1995

🏤5*arts ...2200

🏤5*the parma ... 2200

🏤5*point taxim .... 2760

🏤5*elite world ... 2760

برای کسب اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

t.me/arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🛑تور 6 روز استانبول 

🗓تاریخ /2/ تیر 🛑

🛫پرواز صبح ایران ایر 🛫

🏨4*tulip pera ...2010

🏨4*tulip city .2010

🏨4*pera rose ... 2010

🏨4*tryp taxim ... 2020

🏨4*marble ... 2099

🏨4*grand oztanic...2260

🏨4*golden park ...2260

🏨4*avantgard...2260

🏨5*lausos palace ... 2010

🏨5*dedeman ... 2130

🏨5*grand cevahir ... 2220

🏨5*crown plaza ... 2290

🏨5*arts ...2385

🏨5*the parma ... 2430

🏨5*point taxim .... 2780

🏨5*elite world ... 2830

برای کسب اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

t.me/arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🛑تور 4 روز استانبول 🛑


🗓تاریخ 1و 2 تیر 

🛫با پرواز تابان 🛫


🏩4*matiat ...1135

🏩4*the city ...1190

🏩4*elan taxim ... 1250

🏩4*tulip pera ...1300

🏩4*tulip city ...1300

🏩4*pera rose ... 1300

🏩4*tryp taxim ... 1310

🏩4*city center...1340

🏩4*marble ... 1360

🏩4*grand oztanic...1450

🏩4*golden park ...1450

🏩4*avantgard...1450

🏩4*golden age ... 1465

🏩4*lares park ... 1550

🏩4*taxim gonen ...1550

🏩5*avantgard square... 1450

🏩5*lausos palace ... 1320

🏩5*ramada merter ... 1335

🏩5*surmeli ... 1350

🏩5*mercure bomonti ... 1460

🏩5*dedeman ... 1470

🏩5*grand cevahir ... 1440

🏩5*crown plaza ... 1475

🏩5*arts ...1560

🏩5*the parma ... 1560

🏩5*point taxim .... 1799

🏩5*elite world ... 1799

#تور#آنتالیا

برای اطلاعات تکمیلی با کارشناسان ما تماس بگیرید.

☎️02188762762

t.me/arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🛑تور 6 روز استانبول تاریخ /1/ تیر 🛑


🛫پرواز صبح تابان 🛫


🏤4🌟matiat ...1450

🏤4🌟the city ...1660

🏤4🌟tulip pera ...1660

🏤4🌟tulip city ...1660

🏤4🌟pera rose ... 1660

🏤4🌟tryp taxim ... 1680

🏤4🌟city center...1720

🏤4🌟marble ... 1740

🏤4🌟grand oztanic...1865

🏤4🌟golden park ...1865

🏤4🌟avantgard...1865

🏤4🌟golden age ... 1880

🏤4🌟lares park ... 1990

🏤4🌟taxim gonen ...1990

🏤5🌟avantgard square... 1870

🏤5🌟lausos palace ... 1640

🏤5🌟ramada merter ... 1710

🏤5🌟surmeli ... 1725

🏤5🌟mercure bomonti ... 1890

🏤5🌟dedeman ... 1760

🏤5🌟grand cevahir ... 1830

🏤5🌟crown plaza ... 1880

🏤5🌟arts ...1960

🏤5🌟the parma ... 2000

🏤5🌟point taxim .... 2330

🏤5🌟elite world ... 2330

برای ازلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️021_88 762 762

@arnikaseir

 • علی گلشن