تور های استانبول

آژانس مسافرتی آرنیکاسیر

تور های استانبول

آژانس مسافرتی آرنیکاسیر

۶۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🇹🇷🔴تور 4 روز استانبول  🔴🇹🇷

 

📅تاریخ /31 فروردین

   ✈تابان

🏨3🌟Gorur... 899

🏨3🌟abel ...940

🏨4🌟fide ... 945

🏨4🌟the city ... 955

🏨4🌟istanbul inn ... 970

🏨4🌟berlin ... 970

🏨4🌟grand hilllarium ... 980

🏨4🌟monopol ... 990

🏨4🌟grand emin ... 980

🏨4🌟buyuk sahinlar...990

🏨4🌟eterno ... 999

🏨4🌟cumbali plaza ... 965

🏨4🌟matiat ... 965

🏨4🌟tulip pera... 1015

🏨4🌟tulip city... 1015

🏨4🌟pera rose...1016

🏨4🌟marble... 1015

🏨4🌟feronia ... 1025

🏨4🌟grand star ...1075

🏨4🌟blue marmaray ...1035

🏨4🌟city center ... 1020

🏨4🌟lamartin ...1095

🏨4🌟crystal ... 1080

🏨4🌟berjer .... 1060

🏨4🌟opera... 1110

🏨4🌟seminal... 1095

🏨4🌟clarion ... 1095

🏨4🌟taxim gonen ... 1120

🏨4🌟grand oztanic ...1095

🏨4🌟golden age ... 1095

🏨4🌟avantgard ...1095

🏨4🌟lares park ... 1100

🏨4🌟elit world prestige ... 1130

🏨5🌟akgun beyazit... 980

🏨5🌟vali konak... 1010

🏨5🌟surmeli... 1110

🏨5🌟plazzo donizzeti ... 1115

🏨5🌟dedeman ...1099

🏨5🌟arts ... 1120

🏨5🌟titanic bussiness ... 1155

🏨5🌟mercure boshorus ... 1170

🏨5🌟point taxim... 1200

🏨5🌟grand cevahir ... 1170

🏨5🌟elite world ... 1230

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور 5 روز استانبول ویژه تعطیلات🔴

 

📅تاریخ 4 اردیبهشت 

   ✈تابان

🏩3*Gorur... 1.090

🏩3*abel ... 1130

🏩4*fide ... 1190

🏩4*the city ... 1155

🏩4*istanbul inn ... 1185

🏩4*berlin ... 1185

🏩4*grand hilllarium ... 1220

🏩4*monopol ... 1190

🏩4*grand emin ... 1190

🏩4*buyuk sahinlar... 1200

🏩4*eterno ... 1220

🏩4*cumbali plaza ... 1170

🏩4*matiat ... 1170

🏩4*tulip pera... 1235

🏩4*tulip city... 1235

🏩4*pera rose...1235

🏩4*marble... 1235

🏩4*feronia ... 1250

🏩4*grand star ...1320

🏩4*blue marmaray ...1250

🏩4*city center ... 1245

🏩4*lamartin ...1345

🏩4*crystal ... 1330

🏩4*berjer .... 1295

🏩4*opera... 1415

🏩4*seminal... 1345

🏩4*clarion ... 1345

🏩4*taxim gonen ... 1425

🏩4*grand oztanic ...1345

🏩4*golden age ... 1345

🏩4*avantgard ...1345

🏩4*lares park ... 1350

🏩4*elit world prestige ... 1390

🏩5*akgun beyazit... 1190

🏩5*vali konak... 1225

🏩5*surmeli... 1355

🏩5*plazzo donizetti... 1370

🏩5*dedeman ....1340

🏩5*arts ... 1360

🏩5*titanic bussiness ... 1425

🏩5*mercure boshorus ... 1440

🏩5*point taxim... 1475

🏩5*grand cevahir ... 1430

🏩5*elite world ... 1520

برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴 تور 7 روز استانبول  🔴

 

📅تاریخ30 و31 فروردین

✈تابان

💒3*Gorur... 955

💒4*the city ... 1.050

💒4*matiat ... 1.070

💒4*grand emin ... 1.110

💒4*buyuk sahinlar... 1.115

💒4*fide ... 1.070

💒4*taxim inn ... 1.090

💒4*monopol ... 1.075

💒4*eterno ... 1.139

💒4*cumbali plaza ... 1.070

💒4*tulip pera... 1165

💒4*tulip city... 1165

💒4*pera rose...1165

💒4*marble... 1165

💒4*feronia ... 1185

💒4*grand star ...1295

💒4*blue marmaray ...1165

💒4*city center ... 1180

💒4*lamartin ...1330

💒4*crystal ... 1305

💒4*berjer .... 1255

💒4*opera... 1439

💒4*seminal... 1330

💒4*clarion ... 1330

💒4*taxim gonen ... 1450

💒4*grand oztanic ...1330

💒4*golden age ... 1330

💒4*avantgard ...1330

💒4*lares park ... 1330

💒4*elit world prestige ... 1400

💒5*akgun beyazit... 1.095

💒5*vali konak... 1155

💒5*surmeli... 1350

💒5*plazzo donizetti... 1380

💒5*dedeman ....1325

💒5*arts ... 1370

💒5*titanic bussiness ... 1450

💒5*point taxim... 1525

💒5*grand cevahir ... 1490

💒5*elite world ... 1600

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴 تور 6 روز استانبول 🔴 

 

📅تاریخ 31 و1 اردیبهشت  

   ✈پرواز تابان

🏨3🌟Gorur... 865

🏨4🌟the city ... 925

🏨4🌟matiat ... 945

🏨4🌟grand emin ... 925

🏨4🌟buyuk sahinlar... 980

🏨4🌟eterno ... 970

🏨4🌟cumbali plaza ... 945

🏨4🌟tulip pera... 1.020

🏨4🌟tulip city... 1.020

🏨4🌟pera rose...1.020

🏨4🌟marble... 1.020

🏨4🌟feronia ... 1.040

🏨4🌟grand star ...1130

🏨4🌟blue marmaray ...1.040

🏨4🌟city center ... 1.035

🏨4🌟lamartin ...1130

🏨4🌟crystal ... 1140

🏨4🌟berjer .... 1140

🏨4🌟opera... 1250

🏨4🌟seminal... 1160

🏨4🌟clarion ... 1160

🏨4🌟taxim gonen ... 1260

🏨4🌟grand oztanic ...1160

🏨4🌟golden age ... 1160

🏨4🌟avantgard ...1160

🏨4🌟lares park ... 1190

🏨4🌟elit world prestige ... 1220

🏨5🌟akgun beyazit... 960

🏨5🌟vali konak... 1.010

🏨5🌟surmeli... 1160

🏨5🌟plazzo donizetti... 1190

🏨5🌟dedeman ....1150

🏨5🌟arts ... 1189

🏨5🌟titanic bussiness ... 1255

🏨5🌟point taxim... 1320

🏨5🌟grand cevahir ... 1265

🏨5🌟elite world ... 1400

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🇹🇷تور 4 روز استانبول 🇹🇷 

 

📅تاریخ 31و 1 اردیبهشت  

   ✈تابان

🏨3*Gorur... 799

🏨4*the city ... 860

🏨4*grand emin ... 885

🏨4*buyuk sahinlar... 895

🏨4*eterno ... 890

🏨4*cumbali plaza ... 875

🏨4*matiat ... 875

🏨4*tulip pera... 920

🏨4*tulip city... 920

🏨4*pera rose...920

🏨4*marble... 920

🏨4*feronia ... 945

🏨4*grand star ...985

🏨4*blue marmaray ...945

🏨4*city center ... 930

🏨4*lamartin ...990

🏨4*crystal ... 990

🏨4*berjer .... 990

🏨4*opera... 1055

🏨4*seminal... 1000

🏨4*clarion ... 1000

🏨4*taxim gonen ... 1065

🏨4*grand oztanic ...1000

🏨4*golden age ... 1000

🏨4*avantgard ...1000

🏨4*lares park ... 1020

🏨4*elit world prestige ... 1040

🏨5*akgun beyazit... 885

🏨5*vali konak... 915

🏨5*surmeli... 1010

🏨5*plazzo donizetti... 1020

🏨5*dedeman ....999

🏨5*arts ... 1015

🏨5*titanic bussiness ... 1060

🏨5*point taxim... 1110

🏨5*grand cevahir ... 1070

🏨5*elite world ... 1150

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور 5 روزه استانبول 1 اردیبهشت🔴

✈تابان

🏨4* Abel.... 870

🏨4* The City.... 899

🏨4* ARSIMA.... 899

🏨4* Alfa.... 899

🏨4* Cumbali Plaza.... 930

🏨4* Monopol.... 930

🏨4* Blue Marmaray.... 940

🏨4* Berlin.... 940

🏨4* BY MURAT CROWN(Taxim).... 960

🏨4* Marmaray.... 970

🏨4* Cuento.... 970

🏨4* Tulip Pera.... 970

🏨4* Tulip City.... 970

🏨4* Pera Rose.... 970

🏨4* White Monarch.... 970

🏨4* Buyuk Hamit.... 990

🏨4* LISTANA HOTEL(Taxim).... 990

🏨4* Tryp Taxim.... 990

🏨4* Berjer.... 999

🏨4* Taxim Line.... 990

🏨4* Crystal.... 1040

🏨4* Buyuk Hamit.... 1060 صبحانه و شام

🏨4* Lamartine.... 1070

🏨4* Golden Park.... 1070

🏨4* Green Park.... 1060

🏨4* Golden Age.... 1085

🏨4* Lares Park.... 1070

🏨4* Avantgarde....1085

🏨4* Grand Oztanik.... 1085

🏨5* Grand De Pera.... 1070

🏨5* Green Park Merter.... 1095

🏨5* Dedeman.... 1095

🏨5* Surmeli.... 1095

🏨5* MERCURE BOSPHORUS....1135🙃نمای رو به دریا

🏨5* The Parma.... 1230

🏨5* Point.... 1250

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🇹🇷تور 4 روز استانبول 🇹🇷 

 

📅تاریخ 29,30,31 فروردین  

   ✈تابان

🏨3*Gorur... 799

🏨4*the city ... 860

🏨4*grand emin ... 885

🏨4*buyuk sahinlar... 895

🏨4*eterno ... 890

🏨4*cumbali plaza ... 875

🏨4*matiat ... 875

🏨4*tulip pera... 920

🏨4*tulip city... 920

🏨4*pera rose...920

🏨4*marble... 920

🏨4*feronia ... 945

🏨4*grand star ...985

🏨4*blue marmaray ...945

🏨4*city center ... 930

🏨4*lamartin ...990

🏨4*crystal ... 990

🏨4*berjer .... 990

🏨4*opera... 1055

🏨4*seminal... 1000

🏨4*clarion ... 1000

🏨4*taxim gonen ... 1065

🏨4*grand oztanic ...1000

🏨4*golden age ... 1000

🏨4*avantgard ...1000

🏨4*lares park ... 1020

🏨4*elit world prestige ... 1040

🏨5*akgun beyazit... 885

🏨5*vali konak... 915

🏨5*surmeli... 1010

🏨5*plazzo donizetti... 1020

🏨5*dedeman ....999

🏨5*arts ... 1015

🏨5*titanic bussiness ... 1060

🏨5*point taxim... 1110

🏨5*grand cevahir ... 1070

🏨5*elite world ... 1150

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور ویژه استانبول  ✈با پرواز ایران ایر 

⚜️5شب و 6 روز 

🎁ترانسفر+بیمه+لیدر+اقامت در هتل🎁

👈👈👈ویژه 30 فروردین 🏨MARAL           3🌟               970

🏨TOPKAPI        3🌟               1010

🏨LIBERTY          3🌟               1070

🏨ICON               4🌟               1090

🏨TANGO           4🌟               1110

🏨BIANCHO      4🌟               1120

🏨HILTON         4🌟               1120

🏨THE PEAK      4🌟               1230

🏨NIDYA             4🌟               1240

🏨LARES PARK  4🌟               1250

🏨RETAJ ROYAL 5🌟               1250

🏨SURMELI         5🌟               1250

🏨DEDEMAN       5🌟               1280

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🇹🇷تور 7 روز استانبول 🇹🇷 

 

📅تاریخ31/29/30 فروردین   

   ✈تابان

🏨3🌟Gorur... 875

🏨4🌟the city ... 955

🏨4🌟matiat ... 975

🏨4🌟grand emin ... 999

🏨4🌟buyuk sahinlar... 1020

🏨4🌟eterno ... 1099

🏨4🌟cumbali plaza ... 1075

🏨4🌟tulip pera... 1075

🏨4🌟tulip city... 1075

🏨4🌟pera rose...1075

🏨4🌟marble... 1075

🏨4🌟feronia ... 1090

🏨4🌟grand star ...1200

🏨4🌟blue marmaray ...1090

🏨4🌟city center ... 1090

🏨4🌟lamartin ...1130

🏨4🌟crystal ... 1210

🏨4🌟berjer .... 1210

🏨4🌟opera... 1340

🏨4🌟seminal... 1235

🏨4🌟clarion ... 1235

🏨4🌟taxim gonen ... 1360

🏨4🌟grand oztanic ...1235

🏨4🌟golden age ... 1235

🏨4🌟avantgard ...1235

🏨4🌟lares park ... 1270

🏨4🌟elit world prestige ... 1310

🏨5🌟akgun beyazit... 999

🏨5🌟vali konak... 1060

🏨5🌟surmeli... 1240

🏨5🌟plazzo donizetti... 1275

🏨5🌟dedeman ....1230

🏨5🌟arts ... 1260

🏨5🌟titanic bussiness ... 1355

🏨5🌟point taxim... 1430

🏨5🌟grand cevahir ... 1365

🏨5🌟elite world ... 1530

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور 5 روز استانبول  🔴

 

📅تاریخ 29 و 30 فروردین ✈با تابان

   

🏨3*Gorur...830

🏨4*the city ... 895

🏨4*matiat ... 910

🏨4*grand emin ... 925

🏨4*buyuk sahinlar... 940

🏨4*eterno ... 940

🏨4*cumbali plaza ... 910

🏨4*tulip pera..970

🏨4*tulip city... 970

🏨4*pera rose...970

🏨4*marble... 970

🏨4*feronia ... 999

🏨4*grand star ..1055

🏨4*blue marmaray ...985

🏨4*city center ... 980

🏨4*lamartin ..1060

🏨4*crystal ... 1065

🏨4*berjer .... 1065

🏨4*opera... 1150

🏨4*seminal... 1080

🏨4*clarion ... 1080

🏨4*taxim gonen ... 1160

🏨4*grand oztanic ...1080

🏨4*golden age ... 1080

🏨4*avantgard ...1080

🏨4*lares park ... 1110

🏨4*elit world prestige ... 1130

🏨5*akgun beyazit... 925

🏨5*vali konak...960

🏨5*surmeli... 1085

🏨5*plazzo donizetti... 1110

🏨5*dedeman ....1080

🏨5*arts ... 1095

🏨5*titanic bussiness ... 1160

🏨5*point taxim... 1210

🏨5*grand cevahir ... 1185

🏨5*elite world ... 1275

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن