تور های استانبول

آژانس مسافرتی آرنیکاسیر

تور های استانبول

آژانس مسافرتی آرنیکاسیر

۵۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

🔴تور 8 روزه استانبول 30 بهمن🔴 

🏩3*ORUC  870

🏩3*GORUR   890

🏩4*CASA  MIA  930

🏩4*MATIAT  960

🏩4*THE CITY   980

🏩4*MONTAGNA HERA  999

🏩4*MARINEM  999

🏩4*BERLIN  999

🏩4*peninsula city  1.010

🏩4*VIZON  1.020

🏩4*eterno taksim  1.050

🏩4*MONOPOL  TAKSIM  1.060

🏩4*nova plaza taksim  1.095

🏩4*BEYAZ SARAY  1.060

🏩4*CITY CENTER  1.080

🏩4*TRYP TAKSIM 1.080

🏩4*FERONYA  1.080

🏩4*GRAND  HALIC  1.080

🏩4*TAXIM LIFE  1.099

🏩4*FAROS TAKSIM  1.099

🏩4*GRAND STAR  1130

🏩4*TAKSIM GONEN  1260

🏩4*METROPOLITAN  1260

🏩4*GOLDEN  PARK  1250

🏩4*OZTANIC   1260

🏩4*CENTRAL  PALACE  1260

🏩4*AVANTGARDE  1260

🏩4*elite prestige  1330

🏩5*AKGUN  BEYAZIT   1.070

🏩5*VALI KONAK  1120

🏩5*DEDEMAN  1220

🏩5*SURMELI  1220

🏩5*THE ELYSIUM TAKSIM  1270

🏩5*TITANIC  BUSSINES  1230

اطلاعات تکمیلی⬇⬇

☎02188762762

t.me/arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir  

🔴تور 5 روزه استانبول 2و 3 و 4 اسفند🔴

🛫 با پرواز 💣اطلس  صبح به شب💣

🏨3🌟garnd oruc ☞1.020

🏨3🌟garnd liza☞ 1.040

🏨3🌟sabena ☞1.040

🏨3🌟liberty ☞1.040

🏨3🌟elan ☞1.070

🏨4🌟montagna hera☞ 1.070

🏨4🌟grand emin☞ 1.070

🏨4🌟grand unal ☞1.070

🏨3🌟+tango ☞1.099

🏨3🌟ephesus ☞1.099

🏨4🌟grand pamir☞ 1.099

🏨4🌟hilarium ☞1.099

🏨4🌟+icon ☞1.099

🏨4🌟vizon ☞1120

🏨4🌟marmaray ☞1120

🏨4🌟valeide ☞1120

🏨4🌟arsima☞ 1120

🏨4🌟pera rose☞ 1140

🏨4🌟pera tulip ☞1140

🏨4🌟marbel ☞1150

🏨4🌟intersaller ☞1150

🏨4🌟sorriso ☞1150

🏨4🌟opera ☞1150

🏨4🌟grand halic☞ 1150

🏨4🌟white monarch☞ 1150

🏨4🌟grand star ☞ 1170

🏨4🌟crystal  ☞1180

🏨5🌟dedeman ☞1200

🏨5🌟the parma ☞1250

🏨5🌟biz cevahir ☞1340

🏨5🌟point☞ 1360

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎02188762762

t.me/arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور 4 روزه استانبول 30 بهمن 🔴

🛫تابان

🏩3🌟ORUC ☞ 720

🏩3🌟GORUR  ☞ 740

🏩4🌟CASA  MIA ☞ 770

🏩4🌟MATIAT ☞ 780

🏩4🌟THE CITY  ☞ 770

🏩4🌟MONTAGNA HERA ☞ 799

🏩4🌟MARINEM ☞ 799

🏩4🌟BERLIN ☞ 799

🏩4🌟peninsula city ☞ 799

🏩4🌟VIZON ☞ 810

🏩4🌟eterno taksim ☞ 790

🏩4🌟MONOPOL  TAKSIM  ☞820

🏩4🌟nova plaza taksim ☞ 810

🏩4🌟BEYAZ SARAY ☞ 810

🏩4🌟CITY CENTER ☞ 820

🏩4🌟TRYP TAKSIM☞ 830

🏩4🌟FERONYA ☞ 830

🏩4🌟GRAND  HALIC ☞ 830

🏩4🌟TAXIM LIFE ☞ 840

🏩4🌟FAROS TAKSIM ☞ 840

🏩4🌟GRAND STAR ☞ 850

🏩4🌟TAKSIM GONEN ☞ 910

🏩4🌟METROPOLITAN ☞ 910

🏩4🌟GOLDEN  PARK ☞ 895

🏩4🌟OZTANIC  ☞ 910

🏩4🌟CENTRAL  PALACE ☞ 910

🏩4🌟AVANTGARDE ☞ 910

🏩4🌟elite prestige ☞ 940

🏩5🌟AKGUN  BEYAZIT  ☞ 830

🏩5🌟VALI KONAK ☞ 850

🏩5🌟DEDEMAN ☞ 895

🏩5🌟SURMELI ☞ 850

🏩5🌟THE ELYSIUM TAKSIM ☞ 999

🏩5🌟TITANIC  BUSSINES ☞ 890

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎02188762762

تلفن ضروری برای رزرو تور در ساعت غیر اداری و روز های تعطیل☜

📞09104573426

t.me/arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور 5 روزه استانبول 4 اسفند🔴 

🛫قشم ایر 

🏩3*ORUC  ☞940

🏩3*GORUR  ☞ 940

🏩4*CASA  MIA ☞ 990

🏩4*MATIAT  ☞1.000

🏩4*THE CITY ☞  1.000

🏩4*MONTAGNA HERA ☞ 1.020

🏩4*MARINEM ☞ 1.020

🏩4*BERLIN  ☞1.020

🏩4*VIZON ☞ 1.040

🏩4*MONOPOL  TAKSIM  ☞1.060

🏩4*BEYAZ SARAY ☞ 1.080

🏩4*CITY CENTER☞  1.090

🏩4*TRYP TAKSIM  ☞1.080

🏩4*FERONYA ☞ 1.080

🏩4*GRAND  HALIC  ☞1.080

🏩4*TAXIM LIFE ☞ 1.099

🏩4*FAROS TAKSIM ☞ 1.090

🏩4*GRAND STAR  ☞1120

🏩4*TAKSIM GONEN ☞ 1210

🏩4*METROPOLITAN  ☞1210

🏩4*GOLDEN  PARK ☞ 1185

🏩4*OZTANIC☞   1210

🏩4*CENTRAL  PALACE ☞ 1210

🏩4*AVANTGARDE ☞ 1210

🏩5*AKGUN  BEYAZIT ☞  1.080

🏩5*VALI KONAK  ☞1.099

🏩5*DEDEMAN ☞ 1199

🏩5*SURMELI  ☞1220

🏩5*THE ELYSIUM TAKSIM ☞ 1370

🏩5*TITANIC  BUSSINES ☞ 1199

اطلاعات بیشتر⬇⬇

☎02188762762

t.me/arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

🔴تور 6 روزه استانبول 29بهمن🔴

3*ORUC  ☞850

3*GORUR ☞ 870

4*CASA  MIA ☞ 920

4*MATIAT ☞ 940

4*THE CITY ☞  940

4*MONTAGNA HERA☞  970

4*MARINEM ☞ 970

4*BERLIN ☞ 970

4*VIZON  ☞980

4*MONOPOL  TAKSIM☞ 999

4*BEYAZ SARAY☞ 1020

4*CITY CENTER ☞ 1020

4*TRYP TAKSIM☞ 1020

4*GRAND  HALIC ☞ 1020

4*TAXIM LIFE ☞1040

4*FAROS TAKSIM ☞ 1040

4*GRAND STAR  ☞1070

4*TAKSIM GONEN☞  1160

4*METROPOLITAN ☞ 1160

4*GOLDEN  PARK ☞1160

4*OZTANIC  ☞ 1160

4*CENTRAL  PALACE  ☞1160

4*AVANTGARDE ☞ 1160

5*AKGUN  BEYAZIT ☞1030

5*VALI KONAK ☞1050

5*DEDEMAN☞  1150

5*SURMELI ☞ 1160

5*THE ELYSIUM TAKSIM ☞ 1320

5*TITANIC  BUSSINES  ☞1130

اطلاعات بیشتر⬇⬇

☎02188762762

t.me/arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

🔴تور 4 روزه استانبول 28 و 29 🔴

🛫تابان 

🏨3*ORUC  ☞870

🏨3*GORUR ☞ 880

🏨4*CASA  MIA☞  899

🏨4*MATIAT☞  910

🏨4*THE CITY  ☞ 920

🏨4*MONTAGNA HERA ☞ 940

🏨4*MARINEM☞  940

🏨4*BERLIN ☞ 940

🏨4*VIZON ☞ 950

🏨4*MONOPOL  TAKSIM☞  960

🏨4*BEYAZ SARAY ☞ 960

🏨4*CITY CENTER ☞ 970

🏨4*TRYP TAKSIM☞  970

🏨4*FERONYA ☞ 970

🏨4*GRAND  HALIC  ☞970

🏨4*TAXIM LIFE☞  980

🏨4*FAROS TAKSIM  ☞980

🏨4*GRAND STAR ☞ 995

🏨4*TAKSIM GONEN☞  1.050

🏨4*METROPOLITAN ☞ 1.050

🏨4*GOLDEN  PARK☞ 1.040

🏨4*OZTANIC ☞  1.050

🏨4*CENTRAL  PALACE  ☞1.050

🏨4*AVANTGARDE ☞ 1.050

🏨5*AKGUN  BEYAZIT ☞  980

🏨5*VALI KONAK☞  990

🏨5*DEDEMAN ☞ 1.050

🏨5*SURMELI  ☞990

🏨5*THE ELYSIUM TAKSIM ☞ 1150

🏨5*TITANIC  BUSSINES☞  1.030

اطلاعات بیشتر ⬇⬇

☎ 02188762762

t.me/arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

🔴تور4 روزه استانبول 16 بهمن🔴

🛫تابان

3*gorur   720

4*buyuk sahinler  760

4*grand emin  780

4*the city   775

4*matiat   790

4*beyaz saray   810

4*berlin  799

4*eterno taksim  785

4*all season  810

4*Bentley   880

4*taxim line  870

4*city center  840

4*tryp taksim  850

4*crystal  880

4*golden park  899

4*grand oztanik   890

4*avant-garde taksim  910

4*opera 860

4*golden age  895

4* top ramada old city 870

5*akgun beyazit   830

5*vali konak 850

5*dedeman 910

5*surmeli  850

5*grand cevahir 990

5*point taxim  1010

5*green park  merter 960

5*the parma taksim 950

5*crown plaza  980

5*lazzoni  950

5*titanic bussines  899

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور7 روزه استانبول 16 و 18 و 19 بهمن🔴

🛫تابان

🏨3*gorur ☞  940

🏨4*buyuk sahinler☞ 990

🏨4*grand emin ☞1.020

🏨4*the city ☞ 1.030

🏨4*matiat   ☞1.050

🏨4*beyaz saray  ☞1.090

🏨4*berlin☞ 1.090

🏨4*eterno taksim ☞1.090

🏨4*all season ☞1.090

🏨4*Bentley  ☞1230

🏨4*taxim line  ☞1190

🏨4*city center ☞ 1150

🏨4*tryp taksim ☞1150

🏨4*crystal ☞ 1220

🏨4*golden park ☞1270

🏨4*grand oztanik  ☞ 1250

🏨4*avant-garde taksim  ☞1270

🏨4*opera ☞1180

🏨4*golden age ☞ 1270

🏨5*akgun beyazit  ☞ 1140

🏨5*vali konak☞ 1160

🏨5*dedeman☞ 1270

🏨5*surmeli  ☞1230

🏨5*grand cevahir☞ 1430

🏨5*point taxim☞ 1480

🏨5*green park  merter ☞ 1480

🏨5*the parma taksim ☞1370

🏨5*crown plaza ☞ 1420

🏨5*lazzoni ☞ 1370

🏨5*titanic bussines  ☞1260

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور 4 روزه استانبول 15 بهمن🔴


🏨4🌟eterno taksim☞ 840

🏨4🌟city center ☞880

🏨5🌟surmeli  ☞890

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید

☎02188762762

🔴تور 4 روزه استانبول 15 بهمن🔴


🏨4🌟eterno taksim☞ 840

🏨4🌟city center ☞880

🏨5🌟surmeli  ☞890

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید

☎021_88 762 762

@arnikaseir762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور5 روزه استانبول 16 بهمن🔴

🛫 اتا 

3*gorur  ☛ 820

4*buyuk sahinler ☛870

4*grand unal  ☛880

4*the city  ☛880

4*matiat  ☛ 899

4*beyaz saray  ☛930

4*berlin ☛920

4*the tango ☛940

4*eterno taksim ☛920

4*all season ☛940

4*Bentley  ☛999

4*taxim line  ☛999

4*city center  ☛960

4*feronya ☛ 970

4*tryp taksim ☛970

4*crystal  ☛1.010

4*golden park ☛1.050

4*grand oztanik   ☛1.030

4*avant-garde taksim  ☛1.050

4*opera ☛990

4*golden age  ☛1.040

5*akgun beyazit  ☛ 950

5*vali konak ☛970

5*dedeman ☛1.050

5*surmeli ☛ 999

5*grand cevahir☛ 1150

5*point taxim ☛1180

5*green park  merter☛  1120

5*the parma taksim ☛1110

5*crown plaza ☛ 1140

5*lazzoni  ☛1110

5*titanic bussines ☛ 1.030

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن